Home » Tag Archives: lễ khai trương khách sạn

Tag Archives: lễ khai trương khách sạn

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI TRƯƠNG KHÁCH SẠN PETROSETCO (PSV)

                                                                Lễ khai trương Khách Sạn DV-Tổng Hợp Dầu K TT THỜI GIAN TIẾT MỤC NỘI DUNG GHI CHÚ 01 Ngày 29/2/2011 Các hạng mục cần Set up trước …

Chi tiết
error: Content is protected !!