Tour trong nước
Tour nước ngoài
Thuê xe
Khách sạn
17/12/2012 03:06 PM
LÀM VISA THĂM THÂN NHẬT BẢN
17/12/2012 03:04 PM
Hồ sơ xin visa Du lịch Nhật Bản gồm có: 1. Tờ khai xin cấp Visa. 2. Hộ chiếu gốc còn hạn + hộ chiếu cũ (nếu có). 3. 02 ảnh 4.5 x 4.5cm. 4. Chứng minh công việc: Quyết định nghỉ hưu hoặc sổ hưu trí. Hợp đồng lao động. Giấy xác nhận công tác. Giấy đăng ký kinh doanh… 5. Chứng
<1>

Dich vu visa Nhật