Tour trong nước
Tour nước ngoài
Thuê xe
Khách sạn
17/12/2012 03:00 PM
Hồ sơ xin visa Thăm người thân đang học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Hàn Quốc gồm có: 1. 01 đơn xin cấp visa theo mẫu. 2. 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng. 3. Hộ chiếu gốc. 4. Thư mời. 5. Các giấy tờ chứng minh cho việc học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc. 6. Thẻ cư trú nước ngoài còn thời hạn
17/12/2012 02:55 PM
Hồ sơ xin visa Dulịch Hàn Quốc gồm có: 1. 01 đơn xin cấp visa theo mẫu. 2. 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp xin visa. 3. Hộ chiếu gốc. 4. Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính:sổ tiết kiệm hoặc bản xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng. 5. Các giấy tờ sở hữu tài sản
17/12/2012 02:52 PM
LÀM VISA ĐÀO TẠO HÀN QUỐC Hồ sơ xin visa Đào tạo Hàn Quốc gồm có: 1. 01 đơn xin cấp visa theo mẫu. 2. 01 ảnh 3 x 4cm chụp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp xin visa.
<1>

Thủ tục visa đi Hàn Quốc, Làm thủ tục visa đi Hàn Quốc