Bảng báo giá xe , tra cứu báo giá xe theo km, tra cứu giá xe Netviet Travel


Tự nhập km   Click Tìm đường đi
Số ngày thuê
Lái xe ăn nghỉ (Y/N)
Loại xe
Địa hình  (Đồng bằng: 0,Đường núi: 13 - 20 %, Dịp tết : 20 - 30)
 
Thành tiền  (vnđ) (Giá Chưa bao gồm VAT, tiền bến bãi).
Danh sách các loại xe khác và giá (vnđ)

 
Cho thuê xe 4 chỗ Cho thuê xe 7 chỗ Cho thuê xe 16 chỗ Cho thuê xe 29 chỗ Cho thuê xe 45 chỗ

Thuê xe Hà nội - Sài gòn
Cho thuê xe 7 chỗ
Cho thuê xe 16 chỗ
Lịch trình xeGiá tiền
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Làng Đồng Kỵ - Hà Nội 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Bát Tràng - Hà Nội 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Bà Chúa Kho - Hà Nội 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Tây Phương - Hà Nội 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Trăm Gian - Hà Nội 1,287,900
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Hà Nội 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội 1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Xuân Mai - Hà Nội 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Bút Tháp - Hà Nội 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Đồ sơn - Hà nội 1,548,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Ninh bình - Hà nội 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Hải phòng - Hà nội 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Hạ long - Hà nội 2,043,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Uông bí - Hà nội 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Quất lâm - Hà nội 1,647,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Vinh 1,845,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Hải dương - Hà nội 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Hà nam - Hà nội 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Hà Nội 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Bút Tháp - Đông Hồ - Hà Nội 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Làng Đông Hồ - Hà Nội 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Đậu (Thường Tín) - Hà Nội 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Trăm gian - Hà Nội 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội- Nội bài - Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Cổ loa – Hà nội 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái - Hà nội 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Bắc Ninh - Hà nội 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Bắc Giang - Hà nội 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Chi Lăng 1,174,050
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Lạng Sơn - Hà nội 1,944,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Lạng Sơn - Đồng Đăng - Lạng Sơn 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan 915,300
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Thái Nguyên - Hà nội 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc 967,050
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Bắc Cạn - Hồ Ba Bể 1,091,250
Cho thuê xe 7 chỗ Bắc Cạn - Phủ Thông 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Phủ  Thông  - Chợ Rã - Hồ Ba Bể 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng  - Bắc Cạn 1,205,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Phủ Thông 1,163,700
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Hồ Ba Bể 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Cao Bằng - Hà nội 3,429,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Lòng hồ sông Đà - Hoà Bình 956,700
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Làng Mường Dao - Hoà Bình 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Hoà Bình - Ninh Bình 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - Ninh Bình - HN 2,934,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 3,825,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - H. Nội 1,993,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Mộc Châu - Hà nội 2,637,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Sơn La - Hà nội 3,726,000
Cho thuê xe 7 chỗ Sơn La - Điện Biên 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo 2,488,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên 2,884,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Điện Biên - Tây Trang - Điện Biên 1,060,200
Cho thuê xe 7 chỗ Điện Biên - Lai Châu 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo - Lai Châu 2,983,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Thác Bản Gốc - cao Bằng 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Pác Bó - Cao Bằng 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Trà Lĩnh (Biên giới ) - Cao Bằng 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Cao Bằng - Lạng Sơn 1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái - Tuyên Quang 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Tuyên Quang 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Tuyên Quang - Hà Giang 1,246,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Phúc Yên - Hà nội 1,163,700
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Vĩnh Yên - Hà nội 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Việt Trì - Hà nội 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Phú Thọ - Hà nội 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Yên Bái - Hà nội 2,241,000
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái  - Lào Cai 1,267,200
Cho thuê xe 7 chỗ Yên Bái - Thái Nguyên 1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Lào Cai - Hà nội 3,825,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lào Cai - Sa Pa - Lào cai 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Lào Cai - Sa Pa - Hà nội 4,221,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Bắc Hà 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ Lào Cai - Hà Giang 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Sa Pa 1,308,600
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Tuần Giáo - Điện Biên 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Lai Châu - Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Phủ Lý - Hà nội 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Nam Định - Hà nội 1,350,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ - Nam Định 977,400
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh - Nam Định 936,000
Cho thuê xe 7 chỗ Nam Định - Hải Phòng 1,122,300
Cho thuê xe 7 chỗ Nam Định - Chùa Keo - Nam Định 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Ninh Bình 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Động - Phát Diệm - Hà Nội 1,795,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Đông - Đinh Lê - Hà Nội 1,498,500
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình - Phát Diệm - Ninh Bình 1,018,800
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Thăm rừng Cúc Phương - Hà Nội 1,993,500
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình - Cúc Phương 1,039,500
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Nho Quan 1,449,000
Cho thuê xe 7 chỗ Ninh Bình - Nho Quan - Hoà Bình 1,184,400
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Thanh Hoá 1,246,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 1,080,900
Cho thuê xe 7 chỗ Hà Nội - Vinh - Hà nội 3,429,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 998,100
Cho thuê xe 7 chỗ Vinh - Đồng Hới 1,399,500
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,143,000
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 956,700
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Hới - Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 1,101,600
Cho thuê xe 7 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,225,800
Cho thuê xe 7 chỗ Đồng Hới - Đông Hà 1,020,870
Cho thuê xe 7 chỗ Đông Hà - Huế 1,080,900
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội -Thanh Hoá - Hà nội 1,746,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Sầm sơn - Hà nội 2,241,000
Cho thuê xe 7 chỗ Hà nội - Cửa lò - Hà nội 4,221,000
Lịch trình xeGiá tiền
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Làng Đồng Kỵ - Hà Nội 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Bát Tràng - Hà Nội 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Bà Chúa Kho - Hà Nội 1,368,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Tây Phương - Hà Nội 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Trăm Gian - Hà Nội 1,566,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Hà Nội 1,422,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội 1,494,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Xuân Mai - Hà Nội 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Bút Tháp - Hà Nội 1,350,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Đồ sơn - Hà nội 1,872,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Ninh bình - Hà nội 1,746,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Hải phòng - Hà nội 1,746,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Hạ long - Hà nội 2,502,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Uông bí - Hà nội 1,746,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Quất lâm - Hà nội 1,998,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Vinh 2,250,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Hải dương - Hà nội 1,584,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Hà nam - Hà nội 1,548,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Hà Nội 1,368,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Bút Tháp - Đông Hồ - Hà Nội 1,422,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Làng Đông Hồ - Hà Nội 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội 1,584,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Đậu (Thường Tín) - Hà Nội 1,350,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Trăm gian - Hà Nội 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội- Nội bài - Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 1,440,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Cổ loa – Hà nội 1,332,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái - Hà nội 1,548,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,494,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Bắc Ninh - Hà nội 1,368,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Bắc Giang - Hà nội 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Chi Lăng 1,467,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Lạng Sơn - Hà nội 2,376,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 1,350,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lạng Sơn - Đồng Đăng - Lạng Sơn 1,296,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan 1,242,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Thái Nguyên - Hà nội 1,620,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc 1,287,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Bắc Cạn - Hồ Ba Bể 1,395,000
Cho thuê xe 16 chỗ Bắc Cạn - Phủ Thông 1,296,000
Cho thuê xe 16 chỗ Phủ  Thông  - Chợ Rã - Hồ Ba Bể 1,350,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng  - Bắc Cạn 1,494,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 1,809,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng - Phủ Thông 1,458,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng - Hồ Ba Bể 1,548,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Cao Bằng - Hà nội 4,266,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1,584,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hoà Bình - Lòng hồ sông Đà - Hoà Bình 1,278,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hoà Bình - Làng Mường Dao - Hoà Bình 1,296,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình 1,548,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hoà Bình - Ninh Bình 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - Ninh Bình - HN 3,636,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 4,770,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - H. Nội 2,439,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Mộc Châu - Hà nội 3,258,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Sơn La - Hà nội 4,644,000
Cho thuê xe 16 chỗ Sơn La - Điện Biên 1,584,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo 3,069,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên 3,573,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Điện Biên - Tây Trang - Điện Biên 1,368,000
Cho thuê xe 16 chỗ Điện Biên - Lai Châu 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo - Lai Châu 3,699,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng - Thác Bản Gốc - cao Bằng 1,620,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng - Pác Bó - Cao Bằng 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng - Trà Lĩnh (Biên giới ) - Cao Bằng 1,422,000
Cho thuê xe 16 chỗ Cao Bằng - Lạng Sơn 1,512,000
Cho thuê xe 16 chỗ Yên Bái - Tuyên Quang 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Tuyên Quang 1,548,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang 1,809,000
Cho thuê xe 16 chỗ Tuyên Quang - Hà Giang 1,530,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Phúc Yên - Hà nội 1,458,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Vĩnh Yên - Hà nội 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Việt Trì - Hà nội 1,584,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội 1,620,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Phú Thọ - Hà nội 1,746,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Yên Bái - Hà nội 2,754,000
Cho thuê xe 16 chỗ Yên Bái  - Lào Cai 1,548,000
Cho thuê xe 16 chỗ Yên Bái - Thái Nguyên 1,512,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Lào Cai - Hà nội 4,770,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lào Cai - Sa Pa - Lào cai 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Lào Cai - Sa Pa - Hà nội 5,274,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Bắc Hà 1,332,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lào Cai - Hà Giang 1,746,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lai Châu - Sa Pa 1,584,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai 1,809,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lai Châu - Tuần Giáo - Điện Biên 1,620,000
Cho thuê xe 16 chỗ Lai Châu - Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Phủ Lý - Hà nội 1,440,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Nam Định - Hà nội 1,620,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ - Nam Định 1,296,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh - Nam Định 1,260,000
Cho thuê xe 16 chỗ Nam Định - Hải Phòng 1,422,000
Cho thuê xe 16 chỗ Nam Định - Chùa Keo - Nam Định 1,350,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Ninh Bình 1,440,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 1,332,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Động - Phát Diệm - Hà Nội 2,187,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Đông - Đinh Lê - Hà Nội 1,809,000
Cho thuê xe 16 chỗ Ninh Bình - Phát Diệm - Ninh Bình 1,332,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Thăm rừng Cúc Phương - Hà Nội 2,439,000
Cho thuê xe 16 chỗ Ninh Bình - Cúc Phương 1,350,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Nho Quan 1,746,000
Cho thuê xe 16 chỗ Ninh Bình - Nho Quan - Hoà Bình 1,476,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Thanh Hoá 1,530,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 1,386,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà Nội - Vinh - Hà nội 4,266,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 1,314,000
Cho thuê xe 16 chỗ Vinh - Đồng Hới 1,683,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,440,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 1,278,000
Cho thuê xe 16 chỗ Đồng Hới - Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 1,404,000
Cho thuê xe 16 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,512,000
Cho thuê xe 16 chỗ Đồng Hới - Đông Hà 1,333,800
Cho thuê xe 16 chỗ Đông Hà - Huế 1,386,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội -Thanh Hoá - Hà nội 2,124,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Sầm sơn - Hà nội 2,754,000
Cho thuê xe 16 chỗ Hà nội - Cửa lò - Hà nội 5,274,000
Cho thuê xe 29 chỗ hà nội
Cho thuê xe 45 chỗ hà nội
Lịch trình xeGiá tiền
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Làng Đồng Kỵ - Hà Nội 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Bát Tràng - Hà Nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Bà Chúa Kho - Hà Nội 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Tây Phương - Hà Nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Trăm Gian - Hà Nội 1,899,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Hà Nội 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội 1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Xuân Mai - Hà Nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Bút Tháp - Hà Nội 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Đồ sơn - Hà nội 2,304,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Ninh bình - Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Hải phòng - Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Hạ long - Hà nội 3,114,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Uông bí - Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Quất lâm - Hà nội 2,466,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Vinh 2,790,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Hải dương - Hà nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Hà nam - Hà nội 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Hà Nội 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Bút Tháp - Đông Hồ - Hà Nội 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Làng Đông Hồ - Hà Nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Đậu (Thường Tín) - Hà Nội 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Trăm gian - Hà Nội 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội- Nội bài - Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Cổ loa – Hà nội 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái - Hà nội 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Bắc Ninh - Hà nội 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Bắc Giang - Hà nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Chi Lăng 1,750,500
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Lạng Sơn - Hà nội 2,952,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lạng Sơn - Đồng Đăng - Lạng Sơn 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan 1,413,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Thái Nguyên - Hà nội 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc 1,480,500
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Bắc Cạn - Hồ Ba Bể 1,642,500
Cho thuê xe 29 chỗ Bắc Cạn - Phủ Thông 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Phủ  Thông  - Chợ Rã - Hồ Ba Bể 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng  - Bắc Cạn 1,791,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng - Phủ Thông 1,737,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng - Hồ Ba Bể 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Cao Bằng - Hà nội 5,382,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình - Lòng hồ sông Đà - Hoà Bình 1,467,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình - Làng Mường Dao - Hoà Bình 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hoà Bình - Ninh Bình 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - Ninh Bình - HN 4,572,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 6,030,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - H. Nội 3,033,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Mộc Châu - Hà nội 4,086,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Sơn La - Hà nội 5,868,000
Cho thuê xe 29 chỗ Sơn La - Điện Biên 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo 3,843,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên 4,491,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Điện Biên - Tây Trang - Điện Biên 1,602,000
Cho thuê xe 29 chỗ Điện Biên - Lai Châu 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo - Lai Châu 4,653,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng - Thác Bản Gốc - cao Bằng 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng - Pác Bó - Cao Bằng 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng - Trà Lĩnh (Biên giới ) - Cao Bằng 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Cao Bằng - Lạng Sơn 1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái - Tuyên Quang 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Tuyên Quang 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Tuyên Quang - Hà Giang 1,845,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Phúc Yên - Hà nội 1,737,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Vĩnh Yên - Hà nội 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Việt Trì - Hà nội 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Phú Thọ - Hà nội 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Yên Bái - Hà nội 3,438,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái  - Lào Cai 1,872,000
Cho thuê xe 29 chỗ Yên Bái - Thái Nguyên 1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Lào Cai - Hà nội 6,030,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lào Cai - Sa Pa - Lào cai 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Lào Cai - Sa Pa - Hà nội 6,678,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Bắc Hà 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lào Cai - Hà Giang 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu - Sa Pa 1,926,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu - Tuần Giáo - Điện Biên 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Lai Châu - Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Phủ Lý - Hà nội 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Nam Định - Hà nội 1,980,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ - Nam Định 1,494,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh - Nam Định 1,440,000
Cho thuê xe 29 chỗ Nam Định - Hải Phòng 1,683,000
Cho thuê xe 29 chỗ Nam Định - Chùa Keo - Nam Định 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Ninh Bình 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Động - Phát Diệm - Hà Nội 2,709,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Đông - Đinh Lê - Hà Nội 2,223,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình - Phát Diệm - Ninh Bình 1,548,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Thăm rừng Cúc Phương - Hà Nội 3,033,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình - Cúc Phương 1,575,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Nho Quan 2,142,000
Cho thuê xe 29 chỗ Ninh Bình - Nho Quan - Hoà Bình 1,764,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Thanh Hoá 1,845,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 1,629,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà Nội - Vinh - Hà nội 5,382,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 1,521,000
Cho thuê xe 29 chỗ Vinh - Đồng Hới 2,061,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 1,710,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 1,467,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Hới - Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 1,656,000
Cho thuê xe 29 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 1,818,000
Cho thuê xe 29 chỗ Đồng Hới - Đông Hà 1,550,700
Cho thuê xe 29 chỗ Đông Hà - Huế 1,629,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội -Thanh Hoá - Hà nội 2,628,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Sầm sơn - Hà nội 3,438,000
Cho thuê xe 29 chỗ Hà nội - Cửa lò - Hà nội 6,678,000
Lịch trình xeGiá tiền
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Làng Đồng Kỵ - Hà Nội 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Bát Tràng - Hà Nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Bà Chúa Kho - Hà Nội 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Tây Phương - Hà Nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Thầy - Chùa Trăm Gian - Hà Nội 3,018,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Hà Nội 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Sơn Tây - Đồng Mô - Hà Nội 2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Xuân Mai - Hà Nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Bút Tháp - Hà Nội 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Đồ sơn - Hà nội 2,898,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Ninh bình - Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Hải phòng - Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Hạ long - Hà nội 4,068,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Uông bí - Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Quất lâm - Hà nội 3,132,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Vinh 3,600,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Hải dương - Hà nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Hà nam - Hà nội 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Hà Nội 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Bút Tháp - Đông Hồ - Hà Nội 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Làng Đông Hồ - Hà Nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Đậu (Thường Tín) - Hà Nội 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Trăm gian - Hà Nội 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Chùa Hương - Hà Nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Nội bài- Hà nội 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội- Nội bài - Hà nội & thăm 01 vòng thành phố 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm quan Hà nội 01 ngày 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Cổ loa – Hà nội 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Chùa Trăm Gian-Vạn phúc- Hạ thái - Hà nội 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội-Chùa Thầy-Vạn Phúc-Hà nội 2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Bắc Ninh - Hà nội 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Bắc Giang - Hà nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Chi Lăng 2,761,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Lạng Sơn - Hà nội 3,834,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Lạng Sơn 1 ngày 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lạng Sơn - Đồng Đăng - Lạng Sơn 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Lạng Sơn - Hữu Nghị Quan - Lạng Sơn 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Đăng - Hữu Nghị Quan 2,176,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Thái Nguyên - Hà nội 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên - Hồ Núi Cốc 2,293,200
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Bắc Cạn - Hồ Ba Bể 2,574,000
Cho thuê xe 45 chỗ Bắc Cạn - Phủ Thông 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Phủ  Thông  - Chợ Rã - Hồ Ba Bể 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng  - Bắc Cạn 2,831,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Cao Bằng 1/2 ngày 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng - Phủ Thông 2,737,800
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng - Hồ Ba Bể 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Cao Bằng - Hà nội 7,344,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Hà Nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình - Lòng hồ sông Đà - Hoà Bình 2,269,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình - Làng Mường Dao - Hoà Bình 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hoà Bình - Ninh Bình 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - Ninh Bình - HN 6,174,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Ninh Bình (TC, BĐ, Đinh Lê)- Hạ Long- H.Nội 8,280,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Hoà Bình - Mai Châu - Hoà Bình - H. Nội 3,951,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Mộc Châu - Hà nội 5,472,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Sơn La - Hà nội 8,046,000
Cho thuê xe 45 chỗ Sơn La - Điện Biên 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo 5,121,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Sơn La - Tuần Giáo - Điện Biên 6,057,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Điện Biên 1/2 ngày 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Điện Biên cả ngày 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Điện Biên - Tây Trang - Điện Biên 2,503,800
Cho thuê xe 45 chỗ Điện Biên - Lai Châu 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Tuần Giáo - Lai Châu 6,291,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Lai Châu 1/2 ngày 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng - Thác Bản Gốc - cao Bằng 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng - Pác Bó - Cao Bằng 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng - Trà Lĩnh (Biên giới ) - Cao Bằng 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Cao Bằng - Lạng Sơn 2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái - Tuyên Quang 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Tuyên Quang 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Tuyên Quang - Hà Giang 2,925,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Phúc Yên - Hà nội 2,737,800
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Vĩnh Yên - Hà nội 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Việt Trì - Hà nội 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Đền Hùng - Hà Nội 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Phú Thọ - Hà nội 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Yên Bái - Hà nội 4,536,000
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái  - Lào Cai 2,971,800
Cho thuê xe 45 chỗ Yên Bái - Thái Nguyên 2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Thái Nguyên - Bắc Cạn 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Lào Cai - Hà nội 8,280,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lào Cai - Sa Pa - Lào cai 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Lào Cai - Sa Pa - Hà nội 9,216,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Bắc Hà 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Lào Cai - Hà Giang 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu - Sa Pa 3,065,400
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu - Sa Pa - Lào Cai 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu - Tuần Giáo - Điện Biên 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Lai Châu - Điện Biên (Qua quốc Lộ 12) 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Phủ Lý - Hà nội 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Nam Định - Hà nội 2,430,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm chùa Cổ Lễ - Nam Định 2,316,600
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm đền Trần và Tháp Phổ Minh - Nam Định 2,223,000
Cho thuê xe 45 chỗ Nam Định - Hải Phòng 2,644,200
Cho thuê xe 45 chỗ Nam Định - Chùa Keo - Nam Định 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Ninh Bình 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Tam Cốc Bích Động 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Động - Phát Diệm - Hà Nội 3,483,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Tam Cốc - Bích Đông - Đinh Lê - Hà Nội 2,781,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình - Phát Diệm - Ninh Bình 2,410,200
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Thăm rừng Cúc Phương - Hà Nội 3,951,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình - Cúc Phương 2,457,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Nho Quan 2,664,000
Cho thuê xe 45 chỗ Ninh Bình - Nho Quan - Hoà Bình 2,784,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Thanh Hoá 2,925,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Sầm Sơn ( Thanh Hoá ) 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Thành Nhà Hồ ( Thanh Hoá ) 2,550,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà Nội - Vinh - Hà nội 7,344,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Cửa Lò ( Vinh ) 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Quê Bác ( Vinh ) 2,363,400
Cho thuê xe 45 chỗ Vinh - Đồng Hới 2,547,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Động Phong Nha ( Đồng Hới ) 2,691,000
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Bãi Đá Nhảy ( Đồng Hới ) 2,269,800
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Hới - Động Phong Nha( Đường 1 rẽ vào ) Đồng Hới 2,597,400
Cho thuê xe 45 chỗ Thăm Địa đạo Vĩnh Mốc ( Đồng Hới ) 2,878,200
Cho thuê xe 45 chỗ Đồng Hới - Đông Hà 2,414,880
Cho thuê xe 45 chỗ Đông Hà - Huế 2,550,600
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội -Thanh Hoá - Hà nội 3,366,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Sầm sơn - Hà nội 4,536,000
Cho thuê xe 45 chỗ Hà nội - Cửa lò - Hà nội 9,216,000